T.B.D.Y-2018 EĞİTİMİ

TBDY-2018 Kapsamında Temel Sismik Parametrelerinin Belirlenmesi ve Dayanıma Göre Tasarım (DGT) Kavramı

18.03.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Yeni yönetmelikte daha önce 2007 yılında yayımlanan Türk Deprem Yönetmeliği’ne göre birçok değişikliğe gidilmiş olup bu değişikliklerin yapı mühendisleri tarafından anlaşılması büyük önem arz etmektedir. Bu noktada biz yapı mühendislerinin bilgi paylaşımı toplantılarıyla kendimizi güncellememiz gerekmektedir.

Bu eğitim kapsamında yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler ile beraber tasarımda kullanılacak yapı deprem parametrelerinin nasıl belirleneceği ve deprem etkisi altında binaların Dayanıma Göre Tasarımı (DGT) için hesap esasları açıklanacaktır.

TBDY 2018 Eğitimi

TBDY 2018 Eğitimi

Eğitim İçeriği :

TBDY 2018-2.Bölüm

 • - TBYD 2018’e göre Tasarım Spektrumunun oluşturulması
 • - Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması Kullanımı
 • - TDY 2007-TBDY 2018 Tasarım Spektrumları karşılaştırmaları

TBYD 2018-3.Bölüm

 • - Bina Kullanım Sınıfı (BKS), Deprem Tasarım Sınıfı (DTS), Bina Yükseklik Sınıfı (BYS) gibi yeni kavramların açıklanması
 • - Performans Hedefleri ve uygulanacak Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımları’nın belirlenmesi
 • - Düzensiz Binalar ve Düzensiz Binalara İlişkin Koşullar.

TBYD 2018-4.Bölüm -DAYANIMA GÖRE TASARIM (DGT)

 • - Deprem Yükü Katsayıları ve Kapasite Tasarım İlkeleri
 • - Taşıyıcı Sistemlerin Uygulama Sınırları, Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayıları Ve Dayanım Fazlalığı Katsayıları
 • - Deprem Etkisinin Tanımlanması Ve Diğer Etkilerle Birleştirilmesi
 • - Doğrusal Hesap Yönteminin Seçilmesi
 • - Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi İle Doğrusal Deprem Hesabı
 • - Modal Hesap Yöntemleri İle Doğrusal Deprem Hesabı
 • - Göreli Kat Ötelemelerinin Sınırlandırılması, İkinci Mertebe Etkileri Ve Deprem Derzleri