STA4CAD İLE BETONARME YAPI TASARIMI-1 (DAYANIMA GÖRE TASARIM)


Sta4CAD programı, çok katlı yapıların statik, deprem, rüzgar ve betonarme hesaplarını, 3 boyutlu analizini yürürlükteki şartnamelere uygun olarak yapan bir paket programdır. Programda tasarlanan plan aplikasyonları ve girilen yapı bilgileri eş zamanlı olarak 3 boyutlu görüntüde işlenmektedir. Analiz sonrasında gelişmiş çizim oluşturma menüleri yardımıyla temel, kalıp, kolon aplikasyon, kolon boy kesit, kiriş ve asmolen detay çizimleri hızlı ve pratik bir şekilde elde edilebilmekte, metraj, keşif özeti ve maliyet analizlerine bakılabilmektedir.

‘’Sta4CAD V14 İle Betonarme Yapı Tasarımı-1’’ eğitimimiz aşağıdaki içeriklerden oluşmaktadır. Eğitim sırasında mimari projesi mevcut bir yapının betonarme uygulama projesi katılımcılarla interaktif bir şekilde “İlgili Yerel Yönetimlere Verilecek Formatta “hazırlanmaktadır. Eğitim süremiz 24 saattir.

1. Sta4CAD V14 e Genel Bakış

 1. - Sta4CAD V14 hakkında kısa bir sohbet
 2. - Sta4CAD V14 program ara yüzü ve sekmelerinin tanıtımı
Sta4CAD

2. Yapı Bilgi Girişi

 1. - Örnek mimari projenin incelenmesi
 2. - Aks sisteminin oluşturulması
 3. - Kolon, poligon kolon, perde elemanlarının modellenmesi
 4. - Kiriş elemanlarının modellenmesi
 5. - Döşeme elemanlarının modellenmesi (kirişli, kirişsiz, dişli, kaset döşemeler)
 6. - Temel elemanlarının modellenmesi (radye, mütemadi, tekil, fore kazık)
 7. - Kolon, kiriş, döşeme, perde ve temel yüklerinin tanımlanması
 8. - Bina genel bilgilerinin tanımlanması
 9. - Yapı kat bilgilerinin tanımlanması
 10. - Malzeme seçimi

3. Analiz Ayarları

 1. - Proje genel opsiyonlarının düzenlenmesi
 2. - Betonarme opsiyonlarının incelenmesi
 3. - Dizayn standartlarının incelenmesi
 4. - Deprem yönetmeliği seçimi
 5. - Deprem analiz opsiyonlarının seçimi
 6. - Tasarım opsiyonlarının belirlenmesi
 7. - Analiz yöntemlerinin irdelenmesi ve seçimi
 8. - Yapı - Temel analiz opsiyonlarının incelenmesi
 9. - Data kontrolü
 10. - Yapı analizi
Sta4CAD

4. Yapı Analiz Sonuçları

 1. - Donatı seçimi ve yapı elemanlarında donatı düzenlemesi
 2. - Yapı elemanlarının gerilme kontrolleri
 3. - Genel deprem raporunun incelenmesi
 4. - Güçlü kolon kontrolü
 5. - Göreli kat ötelemesi tahkiki
 6. - Kuşatılmış kolon kontrolü
 7. - Perde kesme kuvveti kontrolü
 8. - Kiriş sehim ve çatlak kontrolü
 9. - Döşeme tahkikleri
 10. - Yapı elemanlarında kesme güvenliği kontrolü
 11. - Burkulma ve burulma tahkikleri
 12. - Perde kesme yükü transferi kontrolü
 13. - Metraj ve keşif özetinin alınması, maliyet analizlerinin incelenmesi
 14. - Kolon ve temellerde zımbalama kontrollerinin yapılması

5. Çizimlerin ve Hesap Raporlarının Oluşturulması

 1. - Temel planı çiziminin alınması
 2. - Kalıp planı çizimlerinin alınması
 3. - Kolon aplikasyon çizimlerinin alınması
 4. - Kolon boy kesit çizimlerinin alınması
 5. - Kiriş, asmolen ve kaset detay çizimlerinin alınması
 6. - Çizimlerin AutoCAD ortamına aktarılması
 7. - Çizimlerde kontrollerin, düzenlemelerin ve paftalama işlemlerinin yapılması
 8. - Hesap raporlarının hazırlanması