SAFE 2016 EĞİTİMİ

Safe 201 Eğitimi

SAFE yazılımı, Computers and Structures, Inc. (CSI) firması tarafından geliştirilen, betonarme döşeme / temel sistemlerinin çözümü ve boyutlandırılması amacıyla kullanılan bir programdır. Temel ve döşeme sistemlerinde oluşan gerilme, moment değerleri (stress/moment value) ve gerekli donatı alanları (required rebar area) program tarafından ilgili yönetmelikler doğrultusunda (ACI-318, TE/500-2000 ) hesaplanabilmektedir. Plak ve kiriş elemanlarda oluşan ani ve uzun süreli sehim değerleri de program tarafından doğrusal (linear) ve doğrusal olmayan (non-linear) analiz yöntemleri ile belirlenebilmektedir.

Eğitim İçeriği :

SAFE-2016 yazılımı ile plak/temel tasarımı eğitimimizin süresi toplamda 30 saattir.SAFE-2016 yazılımı Kurs İçeriği:

  • - SAFE Giriş (Açılış ve menü özetleri, birimler.),
  • - Malzeme tanımlama (Beton ve Donatı çeliği),
  • - Ön Boyutlandırma yapılması,
  • - Yüklerin tanımlaması,
  • - Kombinasyonların tanımlanması,
  • - Temel, döşeme modelleme,
  • - Yüklerin etki ettirilmesi,
  • - Analiz öncesi data kontrol ve analiz,
  • - Analiz sonuçlarının yorumlanması,
  • - Döşeme ve temel donatılarının hesabı,