BETONARME KARAYOLU KÖPRÜSÜ TASARIMI EĞİTİMİ

 • Modül 1

Bu modül kapsamında “Köprü Mühendisliği” hakkında genel bilgiler verilecektir. Ayrıca kullanım amacına göre ve çeşitli yapım yöntemleri ile inşa edilen köprülerin sınıflandırılması ve köprü taşıyıcı sistemlerinin ve elemanlarının tanıtımı yapılacaktır.

Köprü tasarımında dikkate alınacak yüklerin sınıflandırılması ve bu yüklerden meydana gelen etkilerin elle hesap ve SAP2000 ile analiz sonuçlarını değerlendirilip kıyaslanacaktır.

Öngerilme tekniği ve teorisi hakkında özet bilgi verilerek AASHTO LRFD köprü tasarım şartnamesine göre öngerilmeli prefabrike kiriş tasarımı ve bunun dışında köprü üstyapısını oluşturan yerinde dökme betonarme döşeme, elastomer mesnet ve genleşme derzi hesabı anlatılacaktır.

“Betonarme Karayolu Köprüsü Tasarımı-1.Modül” aşağıdaki içeriklerden oluşmaktadır ve 5 ana başlıkta toplanmıştır. Eğitim süremiz 30 saattir.

1) Köprü Mühendisliğine Giriş

• Köprü Tipleri ve Yapım Yöntemleri

 1. - Yerinde Dökme Betonarme Köprülerler Hakkında Bilgi
 2. - Öngerilmeli Prefabrike Kirişli Betonarme Köprüler
Betonarme
 1. - Yerinde Dökme Ardgerme Kutu Kesitli Betonarme Köprüler (İtme-Sürme ve Dengeli Konsol Yötemi ile İnşa Edilen Köprüler)

• Köprü Geometrisi

 1. - Düz, Verevli Ve Kurb Köprülerin Geometrisi
 2. - Köprü Genel Yerleşimi, Boykesit Ve Enkesit Çizim Paftalarının Oluşturulması
 3. - Örnek Projeler Üzerinden Yapısal Sistemin Anlatımı

• Tasarım Felsefeleri ve Esasları

 1. - Yük ve Dayanım Katsayıları ile Tasarım (YDKT-LRFD)
 2. - Güvenlik Katsayıları ile Tasarım (GKT-ASD)

• Uluslararası Tasarım Yönetmelikleri

 1. - Köprü Tasarım Şartnamesi AASHTO LRFD 2012
 2. - Betonarme Yapılar için Tasarım Şartnamesi ACI-318

2) Önçekim Öngerilmeli Prefabrike Kiriş Tasarımı

• Malzeme Özellikleri

 1. - Köprü Üstyapısında Kullanılan Malzeme Türleri
 2. - Dayanım Sınıfları ve Mekanik Özellikleri
 3. - Emniyetli Gerilmelerinin Belirlenmesi

• Kesit Geometrik Özellikleri

 1. - Öngerilmeli Kiriş Kesiti Özellikleri
 2. - Kompozit Kiriş Kesiti Özellikleri

• Yük Analizi

 1. - Zati Yüklerin Tanımı ve Kesit Tesirlerinin Hesabı
 2. - KGM ve AASHTO Tasarım Şartnameleri Hareketli Yük Sınıfları (HL-93, KGM-45, H30-S24/H20-S16)
 1. - Hareketli Yükün Köprü Enine Yönde Dağılımı
 2. - Köprü Enkesiti İç ve Dış Kirişler için Moment ve Kesme Kuvveti Dağıtma Katsayılarının Hesaplanması
 3. - Tesir Çizgisi Yöntemi ile Hareketli Yüklerden Meydana Gelen Kesit Tesirlerinin Hesabı
 1. - Yük Kombinasyonları
 2. - SAP2000 ile Köprü Üstyapısının Matematiksel Modelinin Kurulması
 3. - Elle Hesap Yöntemi ile SAP2000 ile Hesap Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Kıyaslanması

• Öngerilme Kayıplarının Tanımı ve Hesabı

 1. - Önçekim ve Ardçekim Elemanlarda Öngerilme Kayıp Türleri
 2. - Zamana Bağlı Kayıpların AASHTO LRFD’e Göre Hassas Hesap Yöntemi (Refined Method)
 3. - Zamana Bağlı Kayıpların Yaklaşık Hesabı

• Öngerilmeli Beton Kesitte Meydana Gelen Gerilme Hesabı ve Kontrolleri

 1. - Öngerme Kuvvetinin Kirişe Aktarılması Durumu
 2. - Tüm Sürekli Yüklerin Etkisi Altında Servis Durumu

• Taşıma Gücü Yöntemine Göre Kontroller

 1. - Moment Taşıma Kapasitesi Kontrolü
 2. - Kesme Kuvveti Kapasitesi Kontrolü

• Sehim ve Dönme Hesapları ve Kontrolleri

 1. - PCI katsayıları yöntemi
 2. - Artımsal zaman adımlı yöntem

3) Yerinde Dökme Döşeme Tasarımı

 1. - Tasarıma Esas Kesit Tesirlerinin Hesabı
 2. - ACI-318’e göre Betonarme Kesit Hesabı

4) Elastomer Mesnet Hesabı

 1. - Basınç, Eğilme ve Dönme Kontrolleri
 2. - Stabilite ve Kayma Kontrolleri
 3. - Ötelenme, Dönme ve Burulma Rijitliklerinin Hesabı

5) Genleşme Derzi Hesabı

 1. - Tasarıma Esas Yerdeğiştirmelerinin Hesabı
 2. - Servis ve Depremli Durumda Uzama ve Kısalma Değerlerlerinin Hesabı
 3. - Genleşme Derzi Tipi Seçimi