SAP2000 EĞİTİMİ


Kurs İçeriği : Sap2000 sonlu elemanlar yazılımı ile 01.09.2016 tarihli yürürlüğe giren Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik çerçevesinde Çelik Endüstri Bina projesi 3D modelleme yapılarak yapıya etki eden rüzgar/deprem/kar vb. yükler tanımlanarak yapısal çözümlemesi yapılacaktır. Analiz sonuçları inşaat mühendisliği prensipleri ile değerlendirilerek mühendislik yorumları gerçekleştirilecektir. Kursa katılım sağlayan her bir kursiyerimiz, kurs bitiminden sonra çeşitli endüstriyel yapıları Sap2000 sonlu elemanlar yazılımı ile modelleyebilecek ve yapısal analizlerini gerçekleştirebilecektir.