SAP2000 EĞİTİMİ


Bu modülde Sap2000 ile Endüstriyel bir Depo yapısının matematik modeli T.B.D.Y-2018 ve “Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik 2016” yönetmelik doğrultusunda oluşturulacaktır. Bunun dışında 1 adet 7 katlı bina türü çelik yapı projesi ödev olarak verilecektir ve periyotlar halinde kontrol edilecektir.

• Sap2000 ile Endüstriyel Yapının 3D Matematik Modelinin Kurulması,

Sap2000 ile Endüstriyel Yapının 3D Matematik Modelinin Kurulması

• Yapısal malzemelerin tanımlanması ve yönetmeliğimize göre gerekli değerlerin değiştirilmesi, (S235jr/S275jr/S355jr/Elastisite modülü/Ry ve Rt katsayıları)

Yapısal malzemelerin tanımlanmas

• Kolon/Kiriş/Çapraz/Stabilite elemanı/Çatı çaprazı vb. elemanların kesitlerinin oluşturulması,

Kolon Kiriş Çapraz Stabilite elemanı Çatı çaprazı

• Yükleme durumlarının tanımlanması ( Kar/Rüzgar/Deprem/Fiktif yükler),

Yükleme durumlarının tanımlanması

• TSC-2018 Eşdeğer deprem yükü parametrelerinin tanımlanması, (Ss, S1,D,R..)

TSC-2018

• Response Spektrum ( Mod birleştirme yöntemi) analizi ve parametrelerinin belirlenmesi,

• Yatay Elastik tasarım spektrum grafiklerinin elde edilmesi,

• Düşey Elastik tasarım spektrum grafiklerinin elde edilmesi,

• Stabilite analizinin esasları ve genel analiz yönteminin uygulanması,

• Geometrik Non-Linear analiz için (2.Mertebe analizi) notional fiktif yüklerin tanımlanması,

Geometrik Non-Linear

• Yük kombinasyonların oluşturulması,(YDKT/LRFD)

• Doğrusal olmayan (non-linear) yükleme durumlarının elde edilmesi,

Geometrik Non-Linear

• Yapı serbestliklerinin tanımlanması, (mafsal/rigid),

• Yapı üzerine tesir eden yüklerin (Deprem/Kar/Rüzgar/Hareketli/Çatı hareketli yükü) etki ettirilmesi,

• Yapı elemanlarında yüksek sünek/sınırlı sünek/kompaktlık/non-kompakt/narinlik en kesit koşullarının kontrol edilmesi,

• Frame elemanlar da mesh özelliğinin kullanılması,

• Yapı analizi öncesi yönetmelik seçimi (AISC-360/16), çerçeve tipinin belirlenmesi (SMF/OMF/SCBF),

Yapı analizinin gerçekleştirilmesi

• Yapı analizinin gerçekleştirilmesi,

• Yapı yaklaşık peryot hesabı ve kütle katılımının kontrolü,

• Yapıya tesir eden taban kesme kuvvetinin (Deprem kuvveti) el hesapları ile bulunarak Sap2000 ile kıyaslanması, (Vt = mt*Sae)

• Göreli kat ötelemesi kontrolü,

• Yapı elemanlarında sehim ve deplasman kontrolü,

• Yapı elemanlarının boyutlandırılması, (3D gerilme oranları)

Yapı elemanlarının boyutlandırılması

• Kolon/Kiriş ve çapraz elemanlar da PMM oranlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması,

Yapı elemanlarının boyutlandırılması

• Kiriş elemanlar da LTB (Lateral torsional buckling) ve Lmin. Yanal burkulma boylarının ayarlanması,

Kiriş elemanlar da LTB

• Yapı elemanlarının son nihai kesitlerinin tayini,

Yapı elemanlarının son nihai kesitlerinin tayini Yapı elemanlarının son nihai kesitlerinin tayini Çelik Yapılar Tasarım Kursu