LIMCON CONNECTION

Limcon Connection

Bu modülde Limcon Connection birleşim hesap programı ile çelik yapı düğüm noktalarının çözümü gerçekleştirilecektir. Program da 34 farklı birleşim türü tasarlanabilmektedir ve bu birleşimler Kanada/İngiliz/Avrupa/Avustralya ve Amerika standartlarına göre yapısal analiz edilebilmektedir. Bu modül kapsamında çelik yapılarda sıkça karşılaştığımız birleşimlerin tasarımı anlatılacaktır. Bu birleşimler;

1 - ) Taban Plakası Tasarımı

- Mafsallı taban plakası

- Ankastre taban plakası

Taban Plaka Tasarımı


2-) Alın Plakalı Kolon-Kiriş Birleşimi : (Bolted End Plate Connection)

Alın Plakalı Kolon-Kiriş Birleşimi


3-) Guseli Alın Plakalı Kolon-Kiriş Birleşimi : (Haunched End Plate Connection)

Guseli Alın Plakalı Kolon-Kiriş Birleşimi


4-) Apex Mahya Birleşim : (Apex Bolted Moment End Plate Connection)

Apex Mahya Birleşim


5-) Tali Kiriş-Ana Kiriş Kesme Birleşimi : (Fin Plate Shear Connections)

Tali Kiriş-Ana Kiriş Kesme Birleşimi


6-) Çapraz Eleman Birleşimi : (Braced Frame Single Bracing Conneciton)

Çapraz Eleman Birleşimi