ÇELİK YAPI TASARIM EĞİTİMİ

 • Modül 1
 • Modül 2
 • Modül 3
 • Modül 4
 • Modül 5

Çelik Yapılar Tasarım Kursu Modül - 1

Bu modül teorik olarak çelik yapıların tasarım felsefelerini ve uygulamada proje tasarımında karşılaşacağımız temel terimlerin açıklamalarını kapsamaktadır.

• T.B.D.Y-2018 ve “Çelik Yapıların Tasarım ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik 2016” kapsamında çelik yapılar tasarım felsefeleri, ( ASD/LRFD, GKT/YDKT)

LRFD ve ASD Tasarım Felsefelerinin Karşılaştırılması

• Ulusal ve Uluslararası Çelik yönetmelikleri, (AISC-360/16, AISC-341/16,TS-EN-1991-1/4)

Ulusal ve Uluslararası Çelik Yönetmelikleri

• Çelik malzemesinin gerilme-şekil değiştirme eğrisi, (elastik, plastik bölge tarifi, süneklik kavramı)

Çelik malzemesinin gerilme-şekil değiştirme eğrisi

• Yapısal Çelik Malzemeler, ( S235JR, S275JR, S355JR, S450)

Yapısal Çelik Malzemeleri

• Yapısal çelik malzemelerin olası dayanımları ve Ry/Rt terimlerinin izahı

Yapısal Çelik Malzemelerin Olası Dayanımları

• Civata Sınıfları ve Karakteristik Akma-Kopma Değerleri, (4.6 , 4.8 , 5.6 , 5.8 , 6.8 , 8.8 , 10.9 , 12.9)

Civata Sınıfları ve Karakteristik Akma-Kopma Değerleri Civata Sınıfları ve Karakteristik Akma-Kopma Değerleri

• Standart Delik Çapları – Hesaba İlişkin Delik Çapları, (M16, M20, M22, M24, M27, M30, M36)

Standart Delik Çapları ve Hesaba İlişkin Delik Çapları

• Kaynak Malzeme Sınıfları ve Karakteristik Çekme Dayanımları, (E480, E500)

 1. - Max. Köşe kaynak kalınlığı,
 2. - Min. Köşe kaynak kalınlığı,
 3. - Etkin kaynak uzunluğu,
 4. - Kısmi nüfuziyetli küt kaynaklarda min. Kaynak kalınlığı,
Kaynak Malzeme Sınıfları ve Karakteristik Çekme Dayanımları

• Çelik Yapı Birleşim Hesaplarında Temel Terimler

 1. - Civata kesme dayanımı, (bolt shear strenght)
 2. - Cıvata çekme dayanımı, (bolt tensile strenght)
 3. - Bulon deliği ezilme kuvveti dayanımı, (bearing strenght)
 4. - Bulon deliği yırtılma dayanımı, (tear-out strenght)
 5. - Blok kesme kırılması, (block shear rupture)
 6. - Kesme kuvveti etkisinde akma dayanımı, (yielding in shear force)
 7. - Kesme kuvveti etkisinde kopma (yırtılma) dayanımı, (rupture in shear force)
 8. - Çekme kuvveti etkisinde brüt alanda akma dayanımı, (yielding of gross area)
 9. - Çekme kuvveti etkisinde efektif net alanda kopma dayanımı, (rupture of effective net area)

• Civatalı Basit Birleşim Hesaplamaları Örnekler,

• Kaynaklı Basit Birleşim Hesaplamaları Örnekler,

• YDKT Yük Kombinasyonlarının Elde Edilmesi,

Yük ve Dayanım Katsayıları ile Tasarım

• GKT Yük Kombinasyonlarının Elde Edilmesi,

GKT Yük Kombinasyonlarının Elde Edilmesi

1. MODÜL DEĞERLENDİRME SINAVI

Bu sınavda anlatılan bütün konular ile ilgili değerlendirme ve mühendislik yorumlarını kapsayan bir içeriğe sahip uygulama sınavı gerçekleştirilir ve başarılı olan kursiyerlerimize “Başarı Belgesi” verilir ve bir sonraki modüle geçmeye hak kazanırlar, %70 başarı sağlayamayan kursiyerlerimize tekrar aynı modül eğitimi ücretsiz olarak verilir ve eksiklikleri tamamlandığında 2. Modülden devam edebilirler.

Modül Değerlendirme Sınavı

Çelik Yapılar Tasarım Kursu Modül - 2

Bu modülde Sap2000 ile Endüstriyel bir Depo yapısının matematik modeli T.B.D.Y-2018 ve “Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik 2016” yönetmelik doğrultusunda oluşturulacaktır. Bunun dışında 1 adet 7 katlı bina türü çelik yapı projesi ödev olarak verilecektir ve periyotlar halinde kontrol edilecektir.

• Sap2000 ile Endüstriyel Yapının 3D Matematik Modelinin Kurulması,

Sap2000 ile Endüstriyel Yapının 3D Matematik Modelinin Kurulması

• Yapısal malzemelerin tanımlanması ve yönetmeliğimize göre gerekli değerlerin değiştirilmesi, (S235jr/S275jr/S355jr/Elastisite modülü/Ry ve Rt katsayıları)

Yapısal malzemelerin tanımlanmas

• Kolon/Kiriş/Çapraz/Stabilite elemanı/Çatı çaprazı vb. elemanların kesitlerinin oluşturulması,

Kolon Kiriş Çapraz Stabilite elemanı Çatı çaprazı

• Yükleme durumlarının tanımlanması ( Kar/Rüzgar/Deprem/Fiktif yükler),

Yükleme durumlarının tanımlanması

• TSC-2018 Eşdeğer deprem yükü parametrelerinin tanımlanması, (Ss, S1,D,R..)

TSC-2018

• Response Spektrum ( Mod birleştirme yöntemi) analizi ve parametrelerinin belirlenmesi,

• Yatay Elastik tasarım spektrum grafiklerinin elde edilmesi,

• Düşey Elastik tasarım spektrum grafiklerinin elde edilmesi,

• Stabilite analizinin esasları ve genel analiz yönteminin uygulanması,

• Geometrik Non-Linear analiz için (2.Mertebe analizi) notional fiktif yüklerin tanımlanması,

Geometrik Non-Linear

• Yük kombinasyonların oluşturulması,(YDKT/LRFD)

• Doğrusal olmayan (non-linear) yükleme durumlarının elde edilmesi,

Geometrik Non-Linear

• Yapı serbestliklerinin tanımlanması, (mafsal/rigid),

• Yapı üzerine tesir eden yüklerin (Deprem/Kar/Rüzgar/Hareketli/Çatı hareketli yükü) etki ettirilmesi,

• Yapı elemanlarında yüksek sünek/sınırlı sünek/kompaktlık/non-kompakt/narinlik en kesit koşullarının kontrol edilmesi,

• Frame elemanlar da mesh özelliğinin kullanılması,

• Yapı analizi öncesi yönetmelik seçimi (AISC-360/16), çerçeve tipinin belirlenmesi (SMF/OMF/SCBF),

Yapı analizinin gerçekleştirilmesi

• Yapı analizinin gerçekleştirilmesi,

• Yapı yaklaşık peryot hesabı ve kütle katılımının kontrolü,

• Yapıya tesir eden taban kesme kuvvetinin (Deprem kuvveti) el hesapları ile bulunarak Sap2000 ile kıyaslanması, (Vt = mt*Sae)

• Göreli kat ötelemesi kontrolü,

• Yapı elemanlarında sehim ve deplasman kontrolü,

• Yapı elemanlarının boyutlandırılması, (3D gerilme oranları)

Yapı elemanlarının boyutlandırılması

• Kolon/Kiriş ve çapraz elemanlar da PMM oranlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması,

Yapı elemanlarının boyutlandırılması

• Kiriş elemanlar da LTB (Lateral torsional buckling) ve Lmin. Yanal burkulma boylarının ayarlanması,

Kiriş elemanlar da LTB

• Yapı elemanlarının son nihai kesitlerinin tayini,

Yapı elemanlarının son nihai kesitlerinin tayini Yapı elemanlarının son nihai kesitlerinin tayini Çelik Yapılar Tasarım Kursu

Çelik Yapılar Tasarım Kursu Modül - 3

Bu modülde Sap2000 ile tasarlanan yapının el hesapları ile kontrolü gerçekleştirilecektir. Bunlar aşağıda ki gibi sıralanabilir,

• Basınç elemanlarının tasarımı, Çaprazlı çerçevenin basınca çalışan elemanı, leaning (yaslanan) kolonların tasarımı,

• Çekme elemanlarının tasarımı, (Çaprazlı çerçevenin çekmeye çalışan elemanı,)

• Eğilme elemanlarının tasarımı, (sadece eğilme etkisinde ki döşeme tali kirişlerinin, aşık/kuşak elemanlarının tasarımı,)

• Eğilme + Basınç etkisinde ki moment çerçeve kolonlarının tasarımı,

• Eğilme + Basınç etkisinde ki moment çerçeve kirişlerinin tasarımı,

• Stabilite elemanlarının dayanım ve rijitlik hesaplamaları,

Çelik Yapılar Tasarım Kursu Modül - 4

Bu modül Sap2000 ile tasarlanan yapıya ait bağlantı hesaplamalarının gerçekleştirilmesini kapsar.

1. Bağlantı hesaplamalarının temel felsefeleri,

2. Bağlantıya esas teşkil eden iç kuvvetlerin nasıl bulunacağı, ( İç kuvvetler sap2000 den doğrudan mı alınacak yoksa değiştirilecek mi ?)

3. T.B.D.Y-2018 doğrultusunda bağlantı hesaplamalarında artırılmış deprem yükü yöntemi nedir? Nasıl hesaplanır ve Sap2000 de nasıl gerçekleştirilir?

4. T.B.D.Y-2018 doğrultusunda bağlantı hesaplamalarında “Kapasite Tasarımı”yöntemi nedir? Nasıl hesaplanır ? Hangi bağlantılarda kullanılması zorunludur?

Sap2000

5. Taban plaka ve ankraj hesabı,( Ankastre kolon ayağı, mafsallı kolon ayağı)

 1. - Moment değerinin el ile hesabı,
 2. - Kesme kuvvetinin el ile hesabı,
Sap2000

6. Kolon-Kiriş birleşim hesaplamaları, ( alın levhalı birleşim)

 1. - Kapasite tasarımı momentin el hesabı ile bulunması,
Sap2000

7. Çaprazlı birleşim hesaplamaları,

 1. - Artırılmış deprem yükü yöntemi ve kapasite tasarımının kıyaslanarak çaprazlı birleşimler de kullanılması,
Sap2000

8. Kiriş-kiriş birleşimi, (döşeme ana kirişi-tali kirişi)

Sap2000 Sap2000

Çelik Yapılar Tasarım Kursu Modül - 5

Advance Steel İle İmalat/Montaj Paftası Hazırlama Eğitimi

“AUTODESK ADVANCE STEEL” programı çelik yapı 3D katı modelleme, tasarım, imalat çizimleri (tekil parça çizimleri, montajlı parça çizimi), montaj ve ruhsat çizimlerini yapabileceğimiz; metraj ve malzeme listelerini world/excel formatında alabileceğimiz, bağlantı noktalarının hesaplamalarını AISC-360/16 ve Euro-Code’a göre yapabileceğimiz ve hesap raporunu oluşturabileceğimiz kullanıcı dostu bir yazılımdır.

Bu son modül, ilk 4 modül de öğrendiğimiz bütün bilgilerin kullanılarak projenin nihayete erdirilmesi aşamasını kapsamaktadır. 1. Modülde tasarımı öğrendik, 2. Modülde SAP2000 ile yapıyı tasarladık ve kesitlere karar verdik. 3. Modül de el hesapları ile kontrol yaparak mühendislik yorumlarımız yaptık. 4 .Modülde yapıya ait bağlantıların tasarımını yaparak cıvata / kaynak ve plaka kalınlıklarını belirledik ve bu son modülde ise bunların hepsini 3D olarak modelleyeceğiz ve gerekli bütün çizimlerini gerçekleştireceğiz. Projemizi ilgili makama teslim edecek formata getirmiş olacağız.

1 - PROGRAMA GİRİŞ

 1. - Program ile Yapılabilecekler,
 2. - Programın Çalışma Mantığı,

2 - PROGRAM ARAYÜZÜ

 1. - Menüler,
 2. - Komutlar ve İşlevleri,

3 - AKS, KOT ve ÇALIŞMA DÜZLEMİ OLUŞTURMA

 1. - Aks ve Kot Oluşturma,
 2. - Oluşturulmuş Aks Üzerinde Hızlı Değişiklikler,
 3. - Çalışma Düzlemi Oluşturma,
 4. - Çalışma Düzleminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ve Düzlemler Arası Geçiş,

4 - MODELLEMEYE GİRİŞ

 1. - Eleman Modelleme,
 2. - Kısa Yollar ile Eleman Modelleme,
 3. - Aks, Kot ve Çalışma Düzlemleri Kullanılarak Eleman Modelleme,

5 - MODEL GELİŞTİRME

 1. - Advance Tools Paleti,
 2. - Advance Tools Paletteki Komutların İşlevleri ve Kullanımı,
 3. - Model Oluşturma ve Bu Model Üzerinde Tool Palette ki Özel Komutlar Kullanılar Model Düzenleme

6 - BİRLEŞİM MAKROLARININ KULLANIMI

 1. - Çelik Birleşim Makrolarının Çalışma Mantığı,
 2. - Makroları Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler,
 3. - Hangi Makroların Nerelerde ve Nasıl Kullanılacağı,

7 - ÇİZİM ALMA

 1. - Modelden Çizim Alma Mantığı ve Komutları,
 2. - Kesit ve Detay Alma,
 3. - Montaj Paftası Hazırlama,
 4. - Single Part Çizimleri,
 5. - Assemblies Çizimleri,

8 - ENDÜSTRİYEL ÇELİK YAPININ 3 BOYUTLU MODELLENMESİ VE ÇİZİMLERİNİN YAPILMASI

 1. - Çelik İmalat Paftasının Hazırlanması,
 2. - Çelik Montaj Paftasının Hazırlanması,
 3. - Çelik Ruhsat (Belediye vb. için)Paftasının Hazırlanması,

9 - EXPORT ve IMPORT İŞLEMLERİ