IDEASTATICA İLE ÇELİK YAPI BİRLEŞİM HESAPLARI EĞİTİMİ

Bu modül Sap2000 ile tasarlanan yapıya ait bağlantı hesaplamalarının gerçekleştirilmesini kapsar.

1. Bağlantı hesaplamalarının temel felsefeleri,

2. Bağlantıya esas teşkil eden iç kuvvetlerin nasıl bulunacağı, ( İç kuvvetler sap2000 den doğrudan mı alınacak yoksa değiştirilecek mi ?)

3. T.B.D.Y-2018 doğrultusunda bağlantı hesaplamalarında artırılmış deprem yükü yöntemi nedir? Nasıl hesaplanır ve Sap2000 de nasıl gerçekleştirilir?

4. T.B.D.Y-2018 doğrultusunda bağlantı hesaplamalarında “Kapasite Tasarımı”yöntemi nedir? Nasıl hesaplanır ? Hangi bağlantılarda kullanılması zorunludur?

Sap2000

5. Taban plaka ve ankraj hesabı,( Ankastre kolon ayağı, mafsallı kolon ayağı)

  1. - Moment değerinin el ile hesabı,
  2. - Kesme kuvvetinin el ile hesabı,
Sap2000

6. Kolon-Kiriş birleşim hesaplamaları, ( alın levhalı birleşim)

  1. - Kapasite tasarımı momentin el hesabı ile bulunması,
Sap2000

7. Çaprazlı birleşim hesaplamaları,

  1. - Artırılmış deprem yükü yöntemi ve kapasite tasarımının kıyaslanarak çaprazlı birleşimler de kullanılması,
Sap2000

8. Kiriş-kiriş birleşimi, (döşeme ana kirişi-tali kirişi)

Sap2000 Sap2000