Advance Steel İle İmalat/Montaj Paftası Hazırlama Eğitimi

“AUTODESK ADVANCE STEEL” programı çelik yapı 3D katı modelleme, tasarım, imalat çizimleri (tekil parça çizimleri, montajlı parça çizimi), montaj ve ruhsat çizimlerini yapabileceğimiz; metraj ve malzeme listelerini world/excel formatında alabileceğimiz, bağlantı noktalarının hesaplamalarını AISC-360/16 ve Euro-Code’a göre yapabileceğimiz ve hesap raporunu oluşturabileceğimiz kullanıcı dostu bir yazılımdır.

1 - PROGRAMA GİRİŞ

 1. - Program ile Yapılabilecekler,
 2. - Programın Çalışma Mantığı,

2 - PROGRAM ARAYÜZÜ

 1. - Menüler,
 2. - Komutlar ve İşlevleri,

3 - AKS, KOT ve ÇALIŞMA DÜZLEMİ OLUŞTURMA

 1. - Aks ve Kot Oluşturma,
 2. - Oluşturulmuş Aks Üzerinde Hızlı Değişiklikler,
 3. - Çalışma Düzlemi Oluşturma,
 4. - Çalışma Düzleminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ve Düzlemler Arası Geçiş,

4 - MODELLEMEYE GİRİŞ

 1. - Eleman Modelleme,
 2. - Kısa Yollar ile Eleman Modelleme,
 3. - Aks, Kot ve Çalışma Düzlemleri Kullanılarak Eleman Modelleme,

5 - MODEL GELİŞTİRME

 1. - Advance Tools Paleti,
 2. - Advance Tools Paletteki Komutların İşlevleri ve Kullanımı,
 3. - Model Oluşturma ve Bu Model Üzerinde Tool Palette ki Özel Komutlar Kullanılar Model Düzenleme

6 - BİRLEŞİM MAKROLARININ KULLANIMI

 1. - Çelik Birleşim Makrolarının Çalışma Mantığı,
 2. - Makroları Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler,
 3. - Hangi Makroların Nerelerde ve Nasıl Kullanılacağı,

7 - ÇİZİM ALMA

 1. - Modelden Çizim Alma Mantığı ve Komutları,
 2. - Kesit ve Detay Alma,
 3. - Montaj Paftası Hazırlama,
 4. - Single Part Çizimleri,
 5. - Assemblies Çizimleri,

8 - ENDÜSTRİYEL ÇELİK YAPININ 3 BOYUTLU MODELLENMESİ VE ÇİZİMLERİNİN YAPILMASI

 1. - Çelik İmalat Paftasının Hazırlanması,
 2. - Çelik Montaj Paftasının Hazırlanması,
 3. - Çelik Ruhsat (Belediye vb. için)Paftasının Hazırlanması,

9 - EXPORT ve IMPORT İŞLEMLERİ