Sismik Yalıtımlı Binalar ve Tasarım Esasları (TBDY-2018)

Sismik yalıtım, bir yapının deprem sırasında oluşabilecek zararları en aza indirmek veya önlemek için tasarlanmış bir mühendislik yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, yapıyı deprem sırasında zemin hareketlerinden izole etmeyi amaçlar. Sismik yalıtım, genellikle sismik izolatörler gibi özel cihazlar veya malzemeler kullanılarak sağlanır. Sismik yalıtımın amacı, depremlerin neden olduğu hasarı azaltmak ve insanların ve yapıların güvenliğini artırmaktır. Bu nedenle, sismik yalıtım, deprem bölgesindeki yapıların tasarımında ve inşasında önemli bir rol oynamaktadır.

“Sismik Yalıtımlı Binalar ve Tasarım Esasları (TBDY-2018)” eğitimimiz aşağıdaki içeriklerden oluşmaktadır. Eğitim süremiz 20 saattir.

1 - Sismik Yalıtım Sistemleri ve Avantajları

 1. - Yüksek can güvenliği,
 2. - Yapının taşıyıcı sistemi ve mimarî elemanlarında minimum deprem hasarı,
 3. - Şiddetli depremlerden sonra bile hemen kullanım,
 4. - Hemen kullanım sayesinde iş kaybının önlenmesi ve pazar payının korunması,
 5. - Yapının değerli eşya ve cihaz içeriğine etkin koruma,
 6. - Ulaşım yapılarında süreklilik,
 7. - Köprü ve viyadüklerin hasar görmeden kullanılmasının devamı,
 8. - Yıkılma ve hasar olmayacağından yeniden inşaat yada onarım maliyetlerine gerek kalmaması,
 9. - Minimum bakım gereksinimi,
 10. - Tarihî bina ve değerlerin korunması.

2 - Sismik Yalıtım Sistemlerinin Genel Tasarım Esasları

Sismik Yalıtım Sistemlerinin Genel Tasarım Esasları Sismik Yalıtım Sistemlerinin Genel Tasarım Esasları
 1. - Tasarımda Kullanılacak Alt ve Üst Sınır Değerleri
 2. - Elastomer Yalıtım Birimlerinin Birim Şekildeğiştirme Sınırları
 3. - Elastomer Yalıtım Birimlerinin Düşey Kararlılığı
 4. - Elastomer Yalıtım Birimlerinin Bağlantıları

3 - Elastomer Yalıtım Birimleri

Elastomer Yalıtım Birimleri

4 - Eğri Yüzeyli Sürtünmeli Yalıtım Birimleri

Eğri Yüzeyli Sürtünmeli Yalıtım Birimleri

5 - Yalıtım Birimi Deneyleri

 1. - Deney Koşulları
 2. - Yalıtım Birimi Prototip Deneyleri
 3. - Yalıtım Birimi Üretim Kontrol Deneyleri
 4. - Yalıtım Birimi Kabul Koşulları
 5. - Tasarımın Doğrulanması
Yalıtım Birimi Deneyleri

6 - Sismik Yalıtımlı Yapılarda Kullanılan Hesap Yöntemleri

 1. - Hesap Yönteminin Seçilmesi
 2. - Etkin Deprem Yükü Yöntemi
 3. - Mod Birleştirme Yöntemi
 4. - Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi

7 - Uygulama Örnekleri (SAP2000 / Etabs)

Uygulama Örnekleri