• Üsküdar Riskli Yapı Tespit İşlemi
  • Üsküdar Riskli Yapı Tespit İşlemi

ÜSKÜDAR RİSKLİ YAPI TESPİT İŞLEMİ

İstanbul ili Üsküdar ilçesinde 2633.54 m2’lik kullanım alanına sahip olan konut tipi yapının 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar’ çerçevesinde riskli yapı tespit işlemini başarıyla tamamlamış bulunmaktayız.