• Ataşehir Riskli Yapı Tespit İşlemi

ATAŞEHİR RİSKLİ YAPI TESPİT İŞLEMİ

İstanbul ili Ataşehir ilçesinde 1384 m2’lik kullanım alanına sahip olan konut tipi yapının 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar’ çerçevesinde risk analizi projelendirme hizmetini başarıyla gerçekleştirmiş bulunmaktayız.